Cool

Cool er sporet hvor nye metoder og vinkler kommer op. Noget er værktøj, noget er mere fremtidskig. Se bl.a oplæg fra Cambridge om CHERI-softwarestakken, RISC på Arm, beskyttelse mod fremtidige, dermed ukendte sårbarheder.